Eszperantó csoportok, címek - Esperantaj grupoj, adresoj

Város / UrboÖsszejövetelekKunvenoj
• Budapest, nyugdíjas Összejövetel minden hónap első csütörtökén az Albertfalvi Műv. Központban, 1116 Budapest, Gyékényes u. 43-45. Kapcsolatfelvétel: Szalainé Tímár Júlia, tel: 30-2728523, szaltij@gmail.com Ĉefe pensiula grupo, kunvenas la unuan ĵaŭdon de ĉiu monato en la Kulturdomo de la urboparto Albertfalva, kiu estas la 11-a distrikto en Budapest. Kontaktu: Szalainé Tímár Júlia, szaltij@gmail.com, telefono: +36-30-2728523
• Budapest, református Minden hónap utolsó keddjén 17.30 órától, egy-egy meghívott személy eszperantó nyelvű előadása. Cím: Református Egyház helyisége, Budapest VIII. Gyulai Pál u. 9. (kapualjban rögtön balra). Kapcsolattartás: Farkasné Tatár Éva, tel: 2689859, efarkastatar@gmail.com Kunvenoj: en la lasta mardo de ĉiu monato, ekde 17:30, ĉiufoje Esperantlingva prelego de iu invitito. Adreso: Salono de Reformisma Eklezio, strato Gyulai Pál n-ro 9, en la 8-a disktrikto de Budapeŝto. Kontaktpersono: Farkasné Tatár Éva, tel: 2689859, efarkastatar@gmail.com
• Budapest, medicina Az orvos-egészségügyi szakcsoport összejövetele a hónapok első szerdáján (augusztus kivételével). Cím: OKISZ Inkubátorház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Kapcsolatfelvétel: Dr. Farkas Julianna, tel: 3-868-459, ludoviko@freemail.hu Medicinista fak-grupo. Kunvenoj en la unua merkredo de ĉiu monato (krom aŭgusto) en Inkubatora Domo "OKISZ" Thököly út 58-60, HU-1146 Budapest. Kontaktu: d-rino Julika Farkas, tel: +36-1-3868459, ludoviko@freemail.hu
• Debrecen Összejövetelek minden csütörtökön 17.00-tól a 4034 Debrecen, Faraktár u. 67. sz. alatti Egyetértés Művelődési Központban, a könyvtár melletti társalgóban. Kapcsolattartás: Cséti Imre, tel. 52-445405, 30-2595126, ímél: aCsejti@freemail.hu Fervojista E-grupo. Kunvenoj en ĉiu ĵaŭdo ekde 17.00 horo apud la biblioteko en la Kulturcentra Domo "Egyetértés" ĉe strato Faraktár, n-ro 67. en Debrecen. Kontaktadresoj: Cséti Imre, tel: (+36-52) 445405, rete: aCsejti@freemail.hu
• Debrecen,
   Szent Ferenc Klub
Összejövetelek szombatonként 8-11 óra között a Benedek Elek Könyvtárban, 4024 Debrecen, Piac u. 68. sz. alatt. Nyári helyszín: Szent Anna katolikus közösségi ház: Varga u. 17. Kapcsolattartás: Gajdos Pál, tel. 70-3787506, ímél: gajdospal@gmail.com Religia Klubo "Sankta Francisko". Kunvenoj en la biblioteko Benedek Elek ĉe Debrecen, Piac str. 68. Somera loko: Katolika Kunvenejo Sankta Anna: Varga str. 17. Kontaktoj: Gajdos Pál, tel. 70-3787506, rete: gajdospal@gmail.com
Eger Összejövetel minden hónap utolsó szerdáján 17-19 óra között (kivéve július és augusztus) a "Kötélverő Ház"-ban: 3300 Eger, Kertész út 2/3. Kapcsolattartás: Barta Zoltán, esperantoeger@gmail.com, tel.: 20-5780512 Kunvenoj en la lasta merkredo de ĉiu monato inter 17-19-a horoj (escepte julion kaj aŭguston) en loka Kulturdomo "Kötélverő Ház": strato Kertész n-ro 2/3. Kontaktadreso: Barta Zoltán, esperantoeger@gmail.com, telefone: +36-20-5780512.
• Győr A Győri Vasutas Szakcsoport és a Verda Stelo városi klub összejöveteleit minden 2-ik hónap első szerdáján tartja a VOKE Vasutas Művelődési Ház nyugdíjas klubjának helyiségében, 9021 Győr, Révai u. 5. Kapcsolattartás: Horváth József, esperanto@digikabel.hu Kunvenoj de la urba E-klubo "Verda Stelo" kaj de la urba fervojista fakgrupo okazas en la unua merkredo de ĉiu dua monato en la pensiula klubejo de la Fervojista Kulturdomo - 9021 Győr, Révai u. 5. Kontakt-adreso: Horváth József, esperanto@digikabel.hu
• Makó Összejövetel: minden hétfőn 16-18 óra között a könyvtárban: Deák F. u. 2. Kapcsolattartás: Szekeres Zsuzsanna, szekereszs@freemail.hu, tel: +36-70-5264553 Kunveno: en ĉiu lundo inter 16.00-18.00 en la urba biblioteko: str. Deák Ferenc, n-ro 2. Kontaktpersono: Szekeres Zsuzsanna, szekereszs@freemail.hu, tel: +36-70-5264553
Nyíregyháza Összejövetel minden kedden 17.00-19.00 között a 'VOKE' Vasutas Művelődési Házban. Címe: 4402 Nyíregyháza, Toldi u. 23; klubvezető: Lakatos Ildikó, tel: 42-445166, drótpostacím: lakild55@freemail.hu. - Facebook oldaluk: itt. Kunvenoj ĉiumarde inter 17.00-19.00 en la Fervojista Kulturdomo. Adreso: strato Toldi 23, urbo Nyíregyháza. Gvidanto de la klubo: Lakatos Ildikó, tel: 42-445166, retadreso: lakild55@freemail.hu - Fejsbuka paĝo: ĉi tie.
Pécs Összejövetel minden pénteken 16.30-18.30 között a 'VOKE' Vasutas Művelődési Házban. Címe: Pécs, dr. Váradi Attila u 7/2; klubvezető: Móró Alfonz, tel: 72-438926, 30-2175847, drótpostacím: moroa@freemail.hu Kunvenoj ĉiuvendrede inter 16.30-18.30 en la Fervojista Kulturdomo. Adreso: str. Váradi 7/2, urbo Pécs. Gvidanto de la klubo: Móró Alfonz, tel: +36-30-2175847, rete: moroa@freemail.hu
• Tata Összejövetelek minden kedden 16.00-17.00 között a Helyörségi Klubban. Kapcsolattartás: Ködmön Károlyné, tel: 34-487951 kodmonerzsi@gmail.com Kunvenoj en ĉiu mardo inter 16.00-17.00 en la Armeista Klubejo. Kontaktpersono: Ködmön Károlyné, tel: 34-487951 kodmonerzsi@gmail.com
• Vác Összejövetel minden páratlan héten csütörtökön 17-19 óra között. Cím: Madách Műv. Központ, 4-es terem, Vác, Dr. Csányi körút 63. Kapcsolattartás: Csernák Mihályné, scalle@freemail.hu, tel: 20-8234675 Kunvenoj en ĉiu dua senpara semajno ĵaŭde inter 17-19a horo. Adreso: Kulturdomo Madách, salono n-ro 4, adreso: Dr. Csányi körút 63. Kontaktpersono: Csernák Mihályné, scalle@freemail.hu, telefono: +36-20-8234675.

Induló magyar oldal On line tanfolyam Könyvküldő szolgálat

Real Time Web Analytics

Clicky