Az angol és az eszperantó nyelv összehasonlítása

Szempont Angol Eszperantó
ABC nem fonetikus
(46 fonéma, 20 magánhangzó)
fonetikus
28 hangzó, 28 jel
Kiejtés zavaros, nem meghatározható, alapszabály nem állítható fel minden betűt ugyanúgy ejtenek és mindig ugyanazt a hangot képviseli
Hangsúly nem meghatározható,
a használat során alakult ki,
alapszabály nem állítható fel
mindig az utolsó előtti szótagon van
Rendhagyó ige 150-nél több nincs
igeragozás:-gyök
- végződés
- változó
- 652
- változatlan
- 6 (+3 cselekvő és 3 szenvedő melléknévi igenév)
Nyelvtani funkció azonosíthatósága zavaros, sok nyelvtani viszony kifejezhetetlen világos és közvetlen
Mondattan merev, kötött szórend nagyon árnyalt
Szóképzés (*) a lehetőség felső határa: 5% a lehetőség minimálisan 17%
Agglutináció indexe (*) 0,3 1
Nyelvtani alakulat
(idióma)
megszámlálhatatlan gyakorlatilag nincs
Azonos alakú, más jelentésű szó (homonímia) gyakori gyakorlatilag nincs
Több jelentésű szó (**) mindennapos (1) ritka
Közönséges szöveg megértéséhez szükséges szótár (***) 80-90%-ához: 2000 szó
99 %-ához: 7000 szó (2)
500 szó + 50 nyelvtani elem
2000 szó
Alapszintű vizsgához szükséges tanulási idő (****) 1500 óra 150 óra

Forrásmunkák:

(*) "Az eszperantó nyelv nyelvészeti jelenségei" (Lingvistikaj aspektoj de Esperanto) Dr. John C. Wells (A londoni University College angol nyelvi fonetikai professzora)

(**) Edward Thornike, híres amerikai tanár és nevelő.

(***) "Az élet erői" (Fortoj de l'vivo) Vilho Sätälä, finn nyelvész

(****) Dr. Helmar Frank, a paderborni Kibernetikai Intézet igazgatója (Németország)

(1) Alapszótár 850 szavának 21120 különböző jelentése.

(2) A szótárhoz fordulás gyakorisága: százból egy ismeretlen szó.