(A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek)

4) Maria Majeczak (Lengyelország),
a Propédeutique de français et l'espéranto (1982) című doktori disszertációjára készülve alaposan kutatta a témát. Az "Eszperantó, mint propedeutikai nyelv" c., "Az eszperantó oktatás elmélete és gyakorlata" kötetben is megjelent (35-44. old.) előadásában külön is tárgyalta a témát, amiből a legfontosabb alapelvek következnek.

Hogyan működik a propedeutikai nyelv?

Az első idegen nyelvet a tanuló a tapasztalatok prizmáján keresztül tanulja, amit az anyanyelvéből hozott magával és e nyelv kifejezései, nyelvtani és lexikai kategóriái alapján sajátítja el. Ez utóbbi elsajátítása a másik nyelv gondolatmenetének elsajátítását követeli meg, behatolást a más feltételek szerint fejlődött nyelv "szellemébe", a másik nép nyelve szerinti kategóriákban való gondolkodást. Az első pszichológiai nehézségek egyike az egyénnek a fogalom (tárgy, cselekvés, tulajdonság) és annak nyelvi jele (szó) asszociációjától való elszakadás nehézségéből áll. Ez fontos probléma az első nyelv tanulásának kezdetén. A másodikat tanulva már megérti, hogy egy fogalmat többféleképpen is lehet nevezni más-más nyelven. A második idegen nyelvet már az anyanyelv és az előzőleg megtanult (az anyanyelvhez hasonlóan asszimilált) nyelv kategóriáin keresztül sajátítja el a tanuló. Az anyanyelv "nyelvi érzéke" kiegészítődik az első idegen nyelvvel. A tanuló a két nyelvet összehasonlítva különbséget tud tenni jellemzőik között. Tudatában egy, a nyelv határát átlépő általános modell képe bontakozik ki. Már a nyelvtanulásnak ebben a szakaszában a tanulóban felmerülhet az a feltételezés, hogy a harmadik nyelvnek is van olyan vonása, mint a már két ismertnek van (és mint a tanulás előbbi szakaszaiban, a tanuló a harmadik nyelvet az előző kettő prizmáján keresztül nézi) és hogy legalább a már ismert közös nyelvi vonásokkal rendelkezik, vagy legalább az egyikkel az kettő közül. Hasonló feltételezésekkel élhet a negyedik, ötödik és további nyelvek esetén: általános nyelvi intuíciót szerez meg, ami a további újabb nyelveknél segíti a tanulásban. Bármelyik nyelv tanulását kezdve képes előre látni a nyelvi tulajdonságok egy részét. A dinamikus sztereotípia (aminek a kialakulása szükséges a nyelvtudáshoz) mind könnyebben és hamarabb jelenik meg az ilyen személynél. Minden következő nyelvnél, az előbbiek figyelembe vételével, mind könnyebben jelenik meg. A legtöbbe tehát az első lépés kerül; minden következő nyelvet könnyebben lehet tanulni.

A nyelv kiválasztása, amivel az első lépést teszik meg, döntő jelentőségű. (36-37. old. E.S. kiemelése)


vissza elore