Nemzetközi pedagógiai-didaktikai kísérlet, 1. terület.

Év: 1971—1974.

Szervező:

Eszperantista Tanárok Nemzetközi Szövetsége
(Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI),
Bulgáriából 2, Magyarországról 9, Olaszországból 5,
Jugoszláviából 6 osztály vett részt.

Cél:

Következtetések:

"Az egyéni feladatok siker-koefficiensei ugyanazt az eredményt mutatják: az eszperantó elsajátítása mindig eredményesebb, mint a párhuzamosan tanult más nyelv... E félhivatalos kísérlet után a sor az állami oktatási hatóságokon van, hogy a jobb meggyőződés érdekében a részleteket kísérletezzék újra." (Kovács, 52-53.old.) Jelentések: Kovács (1981), Ingusz (1977)


vissza elore