WWW.ESZPERANTO.HU  RSS - hírcsatorna  Munkanapokon 10 és 17 óra között! Írj nekünk!


Hol lehet eszperantóul tanulni?

 • Egyénileg, magánúton.      Bemutató, játékos ízelítő az eszperantó nyelvből.

  Ha már beszélsz 1-2-3 másik idegen nyelvet, akkor a logikus nyelvtana miatt – egy bizonyos szintig – az eszperantó jó hatásfokkal tanulható egyénileg is. Ha nem beszélsz még más idegen nyelvet vagy nyelveket, akkor mindenképpen tanfolyamot vagy más tanári segítséget jelentő módszert célszerű választani!

  Aki már tanult idegen nyelvet, az tudja, hogy egy dolog a nyelvtan megértése, és egy másik dolog a tanult anyagok begyakorlása... Az eszperantóban a logikus jelleg miatt a nyelvtan megértésével általában nincs gond, de a begyakorlásra, ellenőrzésre itt is nagyon szükség van! Egyéni tanulásnál ezért mindenképpen olyan tankönyvet célszerű választani, ami egyrészt minél részletesebb, másrészt minél több kiegészítő eszköz készült hozzá: hanganyagok, munkafüzet, számítógépes program, internetes gyakorlatok, nyelvtani táblázatok, stb!

  Az egyéni tanuláshoz oktatási anyagok (munkafüzetek, tankönyvek, hanganyagok, szótárak stb.) beszerezhetőek a könyvesboltokban, vagy pl. a Kulturális Eszperantó Szövetségnél.


 • Magántanár segítségével

  Az eszperantó tanításával, oktatásával, a vizsgára történő felkészítéssel sok magántanár is foglalkozik. Ez jelentősen drágább mint a tanfolyamok, de egyéni időbeosztáshoz, egyedi problémákhoz jobban tud alkalmazkodni.

  Érdemes megválasztani, kinél akarsz tanulni – hiszen a tapasztalt, kiváló tanárok mellett néha olyanok is hírdetnek (néha meglehetősen harsányan), akik még soha nem beszéltek külföldivel eszperantóul, nincs felsőfokú vizsgájuk, vagy esetleg még maguk is tanfolyamra járnak... Ha csak lehet, érdemes rákeresni, rákérdezni mások véleményére (!), korábbi tanítványai tapasztalataira...

  Tanárközvetítés

  Ha a környékeden esetleg nem találsz megfelelő oktatót, a "szilvasi@eszperanto.hu" címre küldött íméles kérésedre szívesen segítünk ingyenesen tanárok közvetítésével. A Kulturális Eszperantó Szövetségnél az egész országból több mint 180 oktató adatait tartjuk nyilván, és szívesen ajánlunk közülük hozzád közel esőket. Ha valakit nem ismerünk közülük személyesen, vagy kevés információnk van róla, azt is becsülettel megírjuk.

  A fenti módon ajánlott tanárokkal telefonon vagy ímélben neked kell megbeszélni a részleteket, az oktatás helyszínét, időpontját, óradíjakat, stb. – ezekbe mi nem folyunk bele.

  Megköszönjük és szívesen fogadjuk a hallgatók minősítését, íméles visszajelzését is az adott oktatóról a "szilvasi@eszperanto.hu" címre! A véleményküldő névtelenségét, illetve adatai bizalmas kezelését garantáljuk, illetve személyesen én (Szilvási László, a Kulturális Eszperantó Szövetság elnöke) garantálom.

  Figyelem: Gyakori távollétek miatt júliusban és augusztusban nem tudok (vagy csak jelentős késéssel tudok) válaszolni a levelekre!


 • Tanfolyami formábanNulláról középfokra – évek helyett hónapok alatt!

   A legtöbb ember számára ez a legpraktikusabb, legelfogadhatóbb tanulási forma. Ha sikerül elkerülni néhány buktatót, akkor hatékony, relatíve olcsó, jó hangulatú tanulást és sikeres vizsgát tesz lehetővé.

   Szerte az országban sok nyelviskola, művelődési ház, és eszperantó szervezet is szokott tanfolyamot indítani, ezek időpontjáról, helyszínéről közvetlenül náluk kell érdeklődni   (lásd például Budapesten, vagy Egerben, vagy Miskolcon vagy Veszprémben, stb).

   Konkrét tanfolyamokról az adott nyelviskolánál, művelődési központnál vagy a helyi újságokban lévő hírdetésekből lehet tájékozódni - általában az árak arányosak a minőséggel...!

   A tanfolyamválasztáshoz, a buktatók elkerüléséhez néhány tanács kicsit lejjebb itt olvasható.


   Felsőfokú kérdések

   Tudomásunk szerint az érdeklődők kis száma miatt sehol nem szokott a felsőfokú vizsgára felkészítő tanfolyam indulni.

   Az eszperantó logikus nyelvtani rendszeréből következik, hogy már középfokra is tudni kell a nyelvtan túlnyomó részét, így eszperantóban a felsőfok – egy kevés nyelvtani pluszon kívül – elsősorban a szókincs- és szófordulatismeret mértékében tér el a középfoktól, így egyénileg, magántanár segítségével is viszonylag jól fel lehet készülni. A felkészüléshez könyvek, olvasmányok, szókincsbővítő lehetőségek természetesen bőven adottak.

   A felsőfokú vizsgára történő felkészüléshez először – célszerűen egy tanfolyamon – el kell érni a középfokú tudást, és ennek alaposságától függően a gyakorlatban további 2-5 hónap alatt szokták a hallgatók elérni a felsőfokú vizsga szintjét.

   A középfokú tudás megszerzéséhez mindenképpen egy tanfolyamot ajánlunk (tantermi vagy internetes), a felsőfokra történő felkészüléshez pedig szívesen ajánlunk ingyenesen ímélben magántanárt. (Lásd: tanárközvetítés)


   Tanárkeresések alkalmával sokan kérnek tanácsot tanfolyam-választásról is, akiknek az alábbi választ szoktuk küldeni:

   MILYEN TANFOLYAMOT ÉRDEMES VÁLASZTANI?

   eszperantó tanfolyam

   Kevésbé közismert, hogy a Rigó utcában 10 eszperantó vizsgázó közül csak 4 fő sikeres, 6 pedig megbukik... – ez alapvetően a gyors, olcsó, nem eléggé alapos felkészítésnek köszönhető.

   Egy középfokú tudás megszerzéséhez LEGALÁBB (!) 200-250 tanulási óra szükséges. Ennek fele tanári vezetéssel (pl. tanfolyamon) történik, a másik fele az egyéni felkészüléshez, gyakorláshoz kell.

   OLYAN TANFOLYAMOT ÉRDEMES VÁLASZTANI, AHOL...

   1. a foglalkozások száma LEGALÁBB 30-35 alkalom – de lehetőleg inkább több! – Ez az egyik legfontosabb szempont! Hasonlítsd össze az egyes nyelviskolák vagy nyelvtanárok tanfolyamait ebből a szempontból. Ha nem adják meg, akkor számold vissza az óraszámokból! Érdemes... hiszen a sikeres vizsgák aránya a foglalkozások számával egyenesen arányos!
   2. egy-egy foglalkozás hossza max. 4 tanóra (azaz 3 órahossza), e fölött drasztikusan romlik a hatékonyság;
   3. a tanfolyami órák száma minimum 100 tanóra (nulláról középfokra felkészítő tanfolyamok esetén);
   4. a foglalkozások nem azzal telnek, hogy a tanár lediktálja a nyelvtant (hiszen azok megtalálhatóak a tankönyvekben) – hanem tényleges gyakorlással...
   5. rendes (nyomdai) tankönyvet használnak. Ha egy tanár a tankönyv fénymásolásával becsapja a kiadót, miért gondolod hogy téged nem fog becsapni? – Saját tanmenet használata esetén is elvárható, hogy a tanuló otthon fel tudja idézni, el tudja olvasni az órán hallottakat – és ezt ne neki kelljen körmölnie...
   6. olyan tankönyvet érdemes választani, amelyik magántanulók számára is készült, azaz minél alaposabban, minél több példával magyarázza el a nyelvtani elemeket. A kisebb könyv nem a tanulási gyorsaságot jelenti... :-)
   7. Olyan tanfolyamot érdemes választani, ahol a tanuláshoz nem csupán tankönyvet használnak, hiszen ezen kívül nagyon sok egyéb oktatást segítő eszköz létezik: munkafüzet, hanganyagok, keresztrejtvények, filmek, számítógépes gyakorlóprogramok, internetes gyakorlóprogram, stb. stb. Ezek használata nem csak érdekessé teszi az órát, de pedagógiailag is szükségesek a sikeres vizsgához.

   Leghasznosabb információt az adott tanár vagy nyelviskola korábbi tanulóitól lehetne szerezni, akiknek személyes tapasztalatuk van. Sajnos azonban nem mindig lehet könnyen megtalálni őket.

   A tanfolyami díj nagysága általában utal az oktatás minőségére is, hiszen a magas díjat hosszabb távon csak akkor lehet fenntartani ha a képzés színvonala ezt alátámasztja. Ez általában igaz megfordítva is... (!)

   Jó tanulást, és sikeres vizsgafelkészítést kívánok!

   Szilvási László,
   Eszperantó Alapítvány


 • Iskolákban normál tantárgyi vagy szakköri formában.

  Minden jogi feltétel adott hozzá, hogy iskolákban az eszperantót normál órarendi vagy szakköri keretek között tanítani lehessen.

  A rendszerváltás utáni mélypont után ma már újra növekszik azon általános- és középiskolák száma, ahol az eszperantót tantárgyi keretek között lehet tanulni. (Például Budapesten, Miskolcon, Debrecenben, Tiszafüreden, stb.) Aktuális iskola-listát és esetleges pedagógiai segítséget Kovács Márta eszperantó pedagógiai szakértőtől lehet kérni a "kovacs.marta@eszperanto.hu" címen.

  Órarendbe iktatott tanítási igény esetén
          – fel kell venni az eszperantót az iskola pedagógiai programjába (igazgatói feladatkör),
          – kell egy oktatást vállaló eszperantó tanár (nyelvtanári diploma + eszperantó felsőfokú vizsga),
          – meg kell szerezni a diákok szüleinek az egyetértését (→ ők hozzák meg a döntéseket :-),
          – és kell egy kidolgozott tanterv (letölthető például innen).

  Érettségi: – A megújított érettségi rendszerében a korábbiakhoz hasonlóan az eszperantó nyelv is szerepel a vizsgatárgyak között: lehet a kötelező idegen nyelv, illetve a választható ötödik tárgy is. Eszperantóból csak középszintű érettségi vizsgát lehet tenni. Az állami nyelvvizsga-bizonyítvány 2005 után nem mentesít az idegen nyelvi érettségi vizsga letételétől. Az eszperantó érettségi vizsga lehetőségeiről, módjairól a http://www.eszperanto.hu/erettsegi.htm oldalon lehet részletesebben olvasni.

  Tanárképzés korábban az ELTE eszperantó tanári szaka keretében történt, de a bolognai képzési rendszer visszásságai miatt ez megszűnt, illetve jelenleg szünetel....

  Eszperantó tanári diplomát szerezni az ELTE eszperantó szakán vagy másoddiplomásként Poznanban az UAM egyetemen lehet.


 • Távoktatás keretében

  A www.eszperanto-online.hu oldalon egy internetes interaktív tanfolyam található, melyet olyanok számára készítettünk, akiknek a környezetében nincs eszperantó tanár vagy tanfolyam, vagy az nem jó időpontban van.

  A fenti internetes eszperantó tanfolyam a "Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig..." című tankönyvre illetve komplex oktatócsomagra épül, és úgy működik, mintha egy magántanárhoz járnál (leckék, nyelvtan, interaktív gyakorlatok, hanganyagok, beküldendő házi feladat, stb).

  Előnye, hogy
  olcsó és nagyon hatékony;
  nem kell utaznod, és akkor tanulsz amikor időd van, és a tanulás sebességét is te magad szabod meg;
  az interaktív gyakorlatok az eddigi tapasztalatok szerint rendkívül hatékonyak!!

  A tanulás során mindig hozzáférsz minden leckéhez, bármikor lehet ismételni, vannak ingyenes személyes konzultációk, a házi feladatokat élő tanár javítja és küldi vissza a hallgatónak, stb.

  Ezt az internetes tanfolyamot azok számára is javasoljuk, akik valahol máshol már járnak tanfolyamra, de szeretnék kihasználni a netes tanfolyam interaktív gyakorlatainak előnyeit... (Ha a környékeden van eszperantó tanfolyam, akkor alapvetően azt javasoljuk, és azzal párhuzamosan használd a netes interaktív gyakorlási lehetőséget!)

  Büszkék vagyunk rá, hogy az eddig végzett hallgatóink közül sokan 75-95 %-os eredményeket értek el a Rigó utcai nyelvvizsgán...

  Az interaktív tanfolyam nem zsákbamacska, próbáld ki ingyenesen az első leckét!
  További információ: http://www.eszperanto-online.hu


  • Egyéb internetes tanfolyamok – Az eszperantó tanulásához természetesen más internetes lehetőségek is találhatóak. Ezek is jól hasznosíthatóak a nyelv tanulása során, de többségükben nem a Rigó utcai nyelvvizsga követelményeire készítenek fel, vagy nem interaktív jellegűek. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül:

   A duolingo.com oldalon különféle nyelveket lehet tanulni, többek között eszperantót is - de csak angolul. Az ikurso.net oldalról egy "egyéni szemléletű" alapfokú számítógépes tanfolyami programot lehet letölteni, a lernu.net oldalon 36 nyelven lehet eszperantót tanulni, a pacujo.net 7 nyelven kínál tanulási lehetőséget. Baghy Gyula "Verda Koro" könyvét használja egy autodidakta tanfolyam, Apple-mobilokra készült az uTalk applet, ami 128 nyelv között eszperantó szókészletet is tartalmaz, az Eurotalk-sorozatban számítógépes programok és játékok segítik a nyelvtanulást. Érdemes rákeresni az "eszperantó" és az "esperanto" szavakra az androidos applet-áruházakban is.


  Az "internetes tanfolyam" kifejezést többen használják a saját tevékenységük reklámozására, de ennek tartalma igen eltérő lehet:

 • Oktatás szkájp segítségével – A magántanár-kategóriába tartozik, azzal a különbséggel, hogy sem a tanulónak, sem a tanárnak nem kell sehová utaznia, a kapcsolattartást web-kamera és a Skype nevű program segítségével oldják meg. — Külön előnye, hogy a tanulás nem függ a földrajzi lakhelyedtől, mindegy hogy melyik faluban vagy városban laksz. A szóbeli vizsga előtt, a gyakorláshoz, a beszédkészség fejlesztéséhez különösen hasznos megoldás. – A személyes jelleghez nagyon fontos a kamera használata, nélküle valójában csak telefonos jellegű kapcsolatról van szó. Ha szkájpos formában tanulsz, mindig ragaszkodj a kamera használatához! A szkájpot ma már nem is muszáj külön telepíteni, az internetes böngészőből közvetlenül is használható: www.skype.hu

 • Hagyományos levelező távoktatás – Borítékos levélben vagy ímélben a tanár részletekben küldi el a hallgatónak a tankönyvből kimásolt (legtöbbször lopott) anyagokat, a leckét, a gyakorlatokat, és a házi feladatot. – Nincs interaktív gyakorlási lehetőség, a tudás átadása/kikérdezése körülményes, ez a módszer a nyelvtanításban ma már elavult.

 • Letölthető programok, videós kisfilmek, nyelvi portálok – A nyelvtanulás segítésére a netről sok hasznos dolog tölthető le, ezeket mindegyik fenti módszer keretében, azok kiegészítésére lehet használni. Néhány dolgot azonban célszerű szem előtt tartani:
  A netre bárki tölthet fel ellenőrzés nélkül bármilyen anyagot, és bizony sokszor hajmeresztő anyagokkal is találkozni lehet eszperantó viszonylatban is. Semmilyen garancia nincs rá, hogy a netről innen-onnan letöltött anyagok nyelvileg helyesek... A nyelvet jól beszélők már ki tudják szűrni ezeket, de a vizsgára történő felkészülés során célszerű megmaradni a megbízható oldalaknál, portáloknál...
  Az utóbbi időben több rendőrségi eljárás indult nem csak a szerzői jogot sértő, lopott, másolt oktatási anyagok terjesztői ellen, hanem azok letöltői, orgazda felhasználói ellen is. (Te ne ess ilyen csapdába! A későbbi keserves következmények nem érik meg azt a pár forintot...)

  A vírusok nem kímélik az eszperantó nyelvű anyagokat, fájlokat sem. Ilyen rosszindulatú kódsorozatot sajnos már sokan szereztek be egy sima eszperantó doc-fájl, valamilyen kép, e-mail csatolmány, sőt még eszperantó kisfilmek letöltése során is, illetve vannak olyan weboldalak, amiket elég simán meglátogatni a vírus letöltődéséhez. A védekezésben sokat segíthet, ha csak megbízható weboldalakat látogatsz, illetve akkor érdemes csak gondolni is bárminek a letöltésére, ha naprakész vírusírtóval rendelkezel.

  Ezeket a problémákat úgy tudod a legegyszerűbben elkerülni, ha csak megbízható forrásokra, weboldalakra támaszkodsz.


Következő tantermi tanfolyamunk Internetes tanfolyam Ajánlott tankönyvek, szótár

Real Time Web Analytics

Clicky

Kattints a kék linkre!   4

DIPLOMÁHOZ, FELVÉTELIHEZ:
TEDD LE A NYELVVIZSGÁT ESZPERANTÓBÓL!

– tantermi tanfolyamok (budapestieknek)
– internetes tanfolyam    (mindenkinek)