WWW.ESPERANTO.HU

Kalocsay Kálmán Baráti Társaság

– Amika Societo Kálmán Kalocsay –

Hivatalos adatok

A Kalocsay Kálmán Baráti Társaságról

Dr. Kalocsay Kálmán, a neves infektológus, az orvostudományok doktora, nemzetközi hírű eszperantó költő, műfordító és nyelvész születésének 100., halálának 15. évfordulóján, emlékének ápolására, gazdag szellemi hagyatékának széles körű megismertetésére barátai és tisztelői 1991. november 30-án megalapították a nemzetközi Kalocsay Kálmán Baráti Társaságot.

Ez a Társaság folytatja az 1983-ban alapított, Gaston Waringhien által vezetett 11 tagú Nemzetközi Kalocsay Emlékbizottság 1991-ig tartó tevékenységét.

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság (Budapest) 1992. január 29-én kulturális társadalmi szervezetként nyilvántartásba vette, és a Társaság az öttagú vezetőség irányításával alapszabályának megfelelően működik. Jelenlegi taglétszáma 45 fő, ebből 16 személy külföldi állampolgár.

A tagok közötti kapcsolatról a "Flugfolio" c. időszaki kiadvány gondoskodik: ismerteti az eszperantó sajtóban és az interneten megjelenő, Kalocsayval kapcsolatos írásokat, eseményeket, a tagok tevékenységét, időnként ízelítőt ad Kalocsay munkáiból.

2005 márciusa óta a társaságnak munkakapcsolata van az Esperantlingva Verkista Asocio-val, és közösen munkálkodnak a Kalocsay Kálmán Baráti Társaság jelmondatában megfogalmazott célért: "Ne subiru la suno de Kálmán Kalocsay!"

Csiszár Ada
a Társaság volt vezetője


Pri la internacia Amika Societo de K. Kalocsay

Amika Societo de K. Kalocsay estas daŭriganto de la Internacia Komitato por Honoro al Kálmán Kalocsay, fondita en 1983. ĝi celis akceli kaj kunordigi internaciajn aranĝojn okaze de la 15-jara morto-datreveno de Kalocsay kaj la 100-jara naskiĝ-datreveno de Julio Baghy kaj Kálmán Kalocsay. La 11-membra internacia komitato - sub la gvido de patrona prezidanto Gaston Waringhien - sukcese plenumis sian taskon. Fine de la jubilea jaro en 1991 ĉesis la historia rolo de la komitato.

Por gardi plu la memoron de Kálmán Kalocsay, la 30-an de novembro en 1991 kunvenis liaj amikoj kaj respektuloj kaj fondis la internacian Amikan Societon de K. Kalocsay. Krom la omaĝo ĝi celas, ke la spirita heredaĵo de la E-klasikulo fariĝu komuna trezoro de la esperantistaro.

La societon oficiale regisitris en 1992 Ĉefurba Juĝistaro en Budapest en la agadsfero "kulturo". En la jaro 2006 la societo nombras 45 membrojn. ĝia Statuto legeblas en la retejo de Esperantlingva Verkista Asocio: http://www.everk.it . Interligilo de la membraro estas la periodaĵo Flugfolio. Ĝi raportas pri novaĵoj, registras okazintaĵojn, fojfoje donas mozaikojn el la riĉa vivovojo kaj verkaro de nia eminentulo.

Ekde 2005 ASKK kunlaboras kun EVA kaj komune klopodas, ke laŭ la devizo de la Amika Societo: "Ne subiru la suno de Kálmán Kalocsay!"

Csiszár Ada
eksa gvidanto de ASKK


Kelkaj verkoj de Kalocsay

Verkaro de Kalocsay - reta versio

Retgvidilo pri verkoj de Kalocsay - kompilita de Ralph Dumain

Voĉo de Kalocsay

– Tri poemoj hungare en la revuo Nyugat

– Pri Kalocsay ĉe EVA, E-Verkista Asocio

– Eldonaĵoj de kaj pri Kalocsay ĉe la libroservo de UEA- Sinprezento de ASKK ĉe EVA, E-Verkista Asocio

- Biografio kaj bibliografio de Kalocsay

- Statuto de la Amika Societo Kalocsay Kálmán

- Kalocsay en la vikipedio

- Kalocsay en "Literatura Galerio de Esperanto"

- Nekompleta listo de vortoj uzataj de Kolomano Kalocsay

- Esperantlingva Verkista Asocio

- www.eszperanto.hu

- Esperanto-Centro "Eventoj" - en Budapeŝto


Kontaktu: societo.kalocsay @ eszperanto.hu