WWW.ESZPERANTÓ.HU

Esperanto-versio -

Szilvási László

 Szilvási László

  • Kulturális Eszperantó Szövetség, elnök
  • Eszperantó Ala­pí­tvány, ügyve­zető, kurá­tor,
  • Lingvo Iroda - Esz­pe­ran­tó Nyelv­is­kola, igaz­gató
  • marketing közgazdász, okl. rádió-navi­gá­ciós repü­lő­mér­nök, új­ság­író, vállal­kozó

Elérhetőség
1193 Budapest, Leiningen u. 4.
Telefon/fax: 06-1- 282-88.85
E-mail: szilvasi@eszperanto.hu
Telegram: https://t.me/Szilvasi
Internet: http://www.eszperanto.hu/szilvasi/

Tanulmányok
Nehézipari Egyetem, Miskolc 1975-76, 1 tanév
Kijevi Repülőmérnöki Egyetem, rádiónavigációs szak 1976-82,
Külkereskedelmi Főiskola, 1987-89.


Életút

1982-84 a Pestvidéki Gépgyárban mérnök
1984-86 ugyanott a nemzetközi kapcsolatok referense
1983-90 a Magy. Eszperantó Szöv. ifjúsági titkára majd elnöke
1984. februárjában Virág Zsuzsannával létrehozza a Lingvo Szolgáltató Irodát.
1986-92 a Lingvo Iroda igazgatója
1990-ben kezdeményező és alapító tagja a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség nevű szervezetnek.
1990-től a Kulturális Eszperantó Szövetség alapító tagja és elnöke
1991-2001 az Eszperantó Alapítvány kuratóriumának elnöke
1992-2002 az eszperantó nyelvű Eventoj újság alapítója és főszerkesztője
1993. óta tagja az Eszperantó Világszövetség Nemzetközi Vizsgabizottságának
1995-ben létrehozza a Budapesti Eszperantó Házat
1996-tól a www.eszperanto.hu és www.eventoj.hu webterület tartalmi és formai szerkesztője
1997-ben megalapítja a 'Ret-Info' internetes hírszolgálatot
1998-ban megalapítja és üzemelteti a Digitális Eszperantó Tudományos és Műszaki Könyvtárat (S.T.E.B.) az eszperantó nyelvű szakirodalom elhelyezésére.
2000-től Kulturális Eszperantó Szövetségnél vezeti a nyelvoktatási tevékenységet is.
2001-től az Eszperantó Alapítvány ügyvezetője
2003-ban 768 postai levelezőlappal létrehozza az eszperantó képeslapok virtuális kiállítását
2003-ban üzembe helyezi az internetes eszperantó szótárat és fordítóprogramot
2004-ben üzemszerűen elindul az általa írt interaktív internetes eszperantó tanfolyam
2005-ben kiadásra kerül az általa írt "Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig..." című tankönyv
2006-ben elkészül a "Sikeresen..." című tankönyvhöz a hanganyag-CD és a munkafüzet
2007-ben üzembe helyezi a Budapesti Eszperantó Központot és Nyelviskolát az Üllői út 95-szám alatt, amely eszperantó körökben nemzetközi viszonylatban is egyedülálló.
2011/12-ben elindítja az Eszperantó Központ facebook-oldalait: eszperanto.hu portál // Eszperantó-tanfolyam // Ret-Info hírszolgálat

2012-ben KAEST-előadás: Rekordok és módszerek a Lingvo-Studio Eszperantó Nyelviskolában

2014-ben - Lingvo-Studio 30-éves születésnap - jubileumi album - a Facebook-on

2014-ben interjúk nemzetközi folyóiratokban a Lingvo-Studio 30-éves jubileuma kapcsán: revuo Esperanto de UEA - (orig), revuo Kontakto de TEJO, kaj L'Esperanto (Olaszország)


2018-ban - Oktatási Hivatal (Minisztérium) - szakértő

2020-ban - Eszperantó emlékhelyek Magyarországon - ZEO-HU diploma kiírása

Főbb művei
Radioteknika Artikolaro, Scienca Eldoncentro de UEA, 1984
Eventoj c. újság, főszerkesztő-kiadó, 244 megjelent szám, ISSN 01215-959 X
Eszperantó-magyar-eszperantó szótár, (1998), ISBN 963 0361914
Összefoglaló eszperantó nyelvtan (1999), ISBN: 963 03 9150 3
Elektronikus eszperantó-magyar szótár (2003), http://www.eszperanto-szotar.hu
Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig... (2005) - tankönyv és oktatócsomag, ISBN 963 216 749 X
2014-ben a Lingvo-Studio 30 éves jubileuma alkalmából megjelenő nemzetközi cikkek, interjúk:
"Venko kaj velko en HU", (2021) - összegző tanulmány az eszperantó magyarországi tömeges tanításának tapasztalairól

Hobbi
marketing, internet, geokesing, rádióamatőrködés.


Kedvenc könyveim:


Referenciák:
Who is who – Ki Kicsoda Magyarországon,
Britishpedia – Magyarország sikeres személyiségei - 2021
Ki kicsoda az oktatásbanSzilvási
Arcképcsarnok - eszperantó tanárok
Eszperantó vikipédia
Real Time Web Analytics