WWW.ESZPERANTO.HU           Skype-név:   eszperanto 
 Munkanapokon 10 és 17 óra között!  Írj nekünk!

Eszperantó szintfelmérő

Kevésbé közismert, hogy az eszperantó vizsgákon – a gyenge felkészülés miatt – a Rigó utcában 10 vizsgázóból 6 megbukik, és csak 4 megy át. Az alábbi feladatsorokkal segíteni szeretnénk a jobb felkészülést, illetve egy REÁLIS KÉP alkotását, hogy milyen szinten van a tudásod.

Kezdőknek

Az eszperantó nyelv logikai ala­po­kon é­pül fel, te­hát na­gyon fon­tos az alapok erőssége.

Ha elkezdtél már tanulni esz­pe­ran­tó­ul (akár egye­dül, mag­án­ta­nár­ral vagy tan­fo­lyamon) ez a szint­fel­mérő vissza­jel­zést ad, hogy va­jon jó mód­szer­rel ta­nulsz-e, elég­gé begya­ko­rol­tad-e a tanul­takat.

Haladóknak

A tanfolyam végén érdemes fel­mér­ned, hogy mennyi esé­lyed van a si­ke­res vizs­gá­ra.

Jól jö­het a szint­fel­mé­rő egy eset­le­ges si­ker­te­len vizs­ga után is, hogy meg­mu­tas­sa, há­nya­dik lec­ké­től cél­sze­rű újra­kez­deni a tanu­lást.


Eszperantó tanfolyamok az interneten
Egyéni magántanári felkészítés

 
Real Time Web Analytics

Clicky