Kivonat
az Oktatási Minisztérium
felsőoktatási intézmények részére kiküldött tájékoztatójából

9884-1/2004 sz.

2004.március 29.

 

VIII. Az eszperantó élő idegen nyelvként való elismerése

Az elmúlt években vitát váltott ki az a kérdés, hogy lehet-e államilag elismert nyelvvizsgát szerezni eszperantó nyelven.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 2004. január 6-án kelt állásfoglalása értelmében az eszperantó élő idegen nyelvnek minősül, ezért a szakcsoportokra vonatkozó kormányrendeletekben előírt nyelvi követelmények teljesítéseként elfogadható, akkor, ha a képesítési követelmények nem rendelkeznek konkrétan az általános nyelvvizsga elfogadható nyelvéről.

A fentiek értelmében az állásfoglalás megszületésének dátumától vonatkozó kormányrendeletekben előírt nyelvi követelmények teljesítéseként elfogadható.

Javasoljuk, hogy azon hallgatók esetében, akik tanulmányaikat már befejezték, de az oklevelet nyelvvizsga hiányában nem kaphatják meg, amennyiben eszperantó nyelvből rendelkeznek a megfelelő szintű és típusú nyelvvizsgával, azt fogadjuk el a képesítési követelményekben előírt nyelvi feltétel teljesítéseként.

Budapest, 2004. március 29.

Dr. Mang Béla